Stravování ve školním roce 2023/2024

31.srpna 2023  |   Školní stravování  |   729x  |  

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Stravování dětí a zaměstnanců je zajištěno v jídelně Mateřské školy Hlavní 440, příspěvkové organizace Mariánské Lázně 353 01.

Pokud má dítě v MŠ odevzdanou přihlášku ke vzdělávání, je tímto přihlášeno ke stravování.

Stravné se hradí převodem z bankovního účtu jednoho ze zákonných zástupců. Vyúčtování bude prováděno 1x ročně a to v měsíci srpnu nebo po individuální domluvě.

Stravu je možno přihlásit nebo odhlásit kdykoli několik dní předem, nejpozději však od prvního dne, kdy se dítě nebude stravovat a to do 8:00 na mobilní telefon jednotlivých tříd nebo osobně.

Třída Koťátek: 722 448 237 

Třída Myšiček: 722 448 243

Třída Soviček: 722 448 190

Hradí se jen jídlo za tu část dne, kdy bylo dítě přítomno v MŠ.

Ceny jednotlivých jídel platné od 1.9.2022:

děti do 6-i let:

 • přesnídávka                             10,00 Kč

 • oběd                                       19,00 Kč

 • svačina                                    9,00  Kč

 • celkem činí platba za celodenní stravu 38,00 Kč.

  Dětem, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let, se zvyšují náklady na stravu (oběd) o 2,00 Kč podle Vyhlášky 107/2005 Sb.

  děti od 7-i let:

  • přesnídávka                             10,00 Kč

  • oběd                                       21,00 Kč

  • svačina                                    9,00  Kč

  • celkem činí platba za celodenní stravu 40,00 Kč.

Dohled při stravování zajišťují učitelky.

K obědu se vydavá pouze jedno jídlo podle rozpisu na aktuálním jídelním lístku.

       Výdej jídel:

 • přesnídávka                              8:30-9:30h.

 • oběd                                       11:30-12:30h.

 • svačina                                    14:15-14:45h.

Částka placená na stravu se rovná finančnímu limitu na nákup potravin. Pokud na konci kalendářního roku vznikne přeplatek (nedoplatek), převede se do dalšího kalendářního roku.

Případné návrhy a připomínky týkající se stravování dětí zákonní zástupci sdělí přímo v kuchyni MŠ.

Sovičky Sovičky Myšky Myšky Koťata Koťata