O naší MŠ

4040x  |  

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola Hlavní je dvoupatrová budova, vilového typu. Je umístěna v centru města Mariánské Lázně v okolí lázeňských parků a Slavkovského lesa.

Vstup do zabezpečené budovy MŠ bude možný v těchto časech:

ráno6:30 – 8:05 hodin
po obědě11:45 – 12:45 hodin
odpoledne14:15 – 16:30 hodin

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hod. Děti se schází každé ráno v jedné třídě (TŘÍDĚ KOŤÁTEK) a kolem 7:00-7:30 hodině se rozchází do svých tříd. Rodiče přivádí děti ráno do třídy do 8.00 hodin. Použijí svůj čip pro vstup a odchod z budovy školy.

Abychom mohli odhlásit vaše dítě ze stravování, potřebujeme vědět o jeho nepřítomnosti nejpozději do 8 hodin.

V případě výjimečných programů (např. návštěva divadla, výlet...) jsou požadavky na určitou hodinu docházky do MŠ sdělovány rodičům na nástěnkách v předstihu.

Předškoláci mají ze zákona povinnou předškolní docházku. Omlouvání dítěte telefonicky, sms nebo osobně ve třídě.

Třídy chodí do jídelny na oběd postupně. Třída Koťátek v 11:30 hodin. Třída Myšiček v 11:45 hodin. Třída Soviček ve 12:00 hodin.

Po obědě děti vyzvedávají zákonní zástupci nebo pověřené osoby ve zmocnění. 

Časy vyzvedávání dětí po obědě:

Třída Koťátek od 11:45 do 12:15 hodin.

Třída Myšek od 12:00 do 12:30 hodin.

Třída Soviček od 12:15 do 12:45 hodin.

Děti odpočívají na lehátku, matraci nerušeně alespoň 30 minut při četbě pohádky, příběhu... Všechny děti potom mají možnost věnovat se klidové činnosti, tak aby děti spící na lůžku nebyly rušeny (prohlížení knížek, kreslení, pracovní listy, logiko, práce s tabletem, puzzle apod.) Děti mají možnost přinést si do školky plyšovou hračku, se kterou mohou i odpočívat. Předškoláci se nepřevlékají do pyžama.

Odpolední svačina je průběžná od 13:45 ve svých třídách. Vyzvedávání dětí je od 14:15 hodin do 16:30 hodin. Odpoledne se postupně třídy uzavírají. Děti se scházejí v 1. patře, ve třídě Koťátek. Tam si své dítě můžete vyzvednout.

Provoz MŠ je do 16:30 hodin a školka se zamyká.

Děkujeme za spolupráci.

Sovičky Sovičky Myšky Myšky Koťata Koťata